Personlig Träning

Startar med en konsultation där vi går igenom Dina träningsmål och vad Du har för  träningsbakrund och förutsättningar .